Zmień swój abonament z wersji podstawowej na wersję PREMIUM i zyskaj dostęp do wyjątkowych warsztatów online dla dyrektorów placówek oświatowych

12 godz. wartościowych szkoleń

W czasie warsztatów omówimy 6 zagadnień niezbędnych w pracy każdego dyrektora w roku szkolnym 2016/2017. Każdy temat to dziesiątki prawdziwych przykładów, wzorcowa dokumentacja i przydatne porady

4 uznanych prowadzących

Prowadzący warsztaty to uznani specjaliści, m.in.: Izabela Suckiel - konsultant ds.kadry kierowniczej i ewaluacji oraz Maria Pecyna - wieloletni wizytator KO w Legnicy, ekspert MEN ds. awansu zawodowego.

6 zaświadczeń + certyfikat

Każdy warsztat kończy się uzyskaniem zaświadczenia, a kończąc cały cykl i zdając egzamin uzyskasz certyfikat

Poznaj wiążące interpretacje nowych zmian prawnych przygotowanych przez resort edukacji

Nadzór-Pedagogiczny PREMIUM to wszystkie funckjonalności dostępne w wersji podstawowej
+ cykl warsztatów, złożony z 6 modułów

Moduł 1

 Nadzór pedagogiczny dyrektora 

 • Jak organizować, prowadzić i dokumentować nadzór pedagogiczny w placówce oświatowej, aby był on skuteczny?
 • Jak przygotować się do ewaluacji wewnętrznej w placówce i przeprowadzić ją w zgodzie z metodologią badań?
 • Ewaluacja zewnętrzna – jak się do niej przygotować, aby spełnić wymagania na wysokim poziomie?

Moduł 2

 Odpowiedzialność dyscyplinarna     
   i prawna nauczyciela i dyrektora 

 • Jakie są rodzaje odpowiedzialności prawnej w szkole oraz kiedy i za co się ją ponosi?
 • Odpowiedzialność porządkowa pracowników szkoły/placówki, czyli co i jak robić, aby uniknąć kłopotów?
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli – zmiany w rozdziale 10 ustawy Karta Nauczyciela wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 18 marca 2016r.

Moduł 3

 Zadania dyrektora w odniesieniu do przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych 

 • Prawa i obowiązki osób chroniących dane oraz osób, których te dane dotyczą.
 • Zbiory danych w szkole/ placówce. Zgłaszanie zbiorów danych.
 • Zabezpieczanie zbiorów danych. Bezpieczeństwo a czynnik ludzki np. e-mail, zabezpieczenie antywirusowe

Moduł 4

 Zadania dyrektora i nauczycieli w kontekście zmiany ustroju szkolnego 

 • Nowa organizacja pracy szkół
 • Planowanie pracy dydaktycznej w ośmioletniej szkole podstawowej
 • Zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym i ponadpodstawowym

Moduł 5

 Diagnoza dla rozwoju. Ocenianie motywujące, czyli w jaki sposób pomóc uczniowi uczyć się? 

 • Podstawy prawne oceniania szkolnego
 • Ocenianie motywujące - praktyczne wskazówki
 • Ewaluacja szkolnego systemu oceniania

Moduł 6

 Decyzje dyrektora szkoły. Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 

 • Zadania Dyrektora szkoły w ramach kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
 • Rodzaje decyzji dyrektora szkoły oraz zakres spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej oraz innych działań kierowniczych
 • Egzekucja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,a skreślenie ucznia z listy uczniów

Eksperci prowadzący warsztaty:

Izabela Suckiel

Konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji

Maria Pecyna

Główny specjalista ds. oświaty w Urzędzie Miasta

Jan Lewandowski

Wieloletni dyrektor i pracownik nadzoru pedagogicznego

NadzorPedagogiczny.pl

Łatwy dostęp do wiedzy ekspertów

Dlaczego warto wybrać abonament PREMIUM i wziąć udział w warsztatach online prowadzonych przez autorów serwisu NadzorPedagogiczny.pl?

 • Warsztaty są gwarantem wysokiej jakości merytorycznej oraz kompleksowej wiedzy, która pomoże usprawnić funkcjonowanie Twojej placówki
 • Przez cały okres trwania warztatów każdy uczestnik ma możliwość konsultowania swoich wątpliwości z ekspertami
 • Warsztaty są oparte na przykładach z innych placówek– zdobyta wiedza umożliwi Państwu sprawne poruszanie się po przepisach i pozwoli uniknąć niebezpiecznych błędów.


NadzorPedagogiczny.pl zaufaniem obdarzyło:

3512

Dyrektorów placówek oświatowyczh

Nasi eksperci odpowiedzieli na:

6083

pytania zadane przez dyrektorów

Certyfikowane warsztaty online to część pakietu Premium dostępnego w ramach serwisu NadzórPedagogiczny.pl najpopularniejszego serwisu dla dyrektorów placówek oświatowych

Jeden serwis - morze korzyści

Chcesz uzyskać dostęp do Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych potwierdzających realizację kierunków oświatowych Państwa? Wszystkie dostępne są w pakiecie premium w serwisie NadzórPedagogiczny.pl
Zamawiając pakiet premium zyskasz dostęp do wszystkich funkcjonalności serwisu, wykorzystywanych przez tysiące dyrektorów w Polsce. Główne korzyści to:

2000+ dokumentów

W bazie serwisu znajdziesz regularnie aktualizowane wzory wszystkich dokumentów niezbędnych w pracy dyrektora.

Dokumenty na życzenie

Nie znalazłeś/aś poszukiwanego dokumentu w naszym serwisie? Nasi autorzy przygotując dla Ciebie wzorcowy dokument zgodnie z Twoimi wytycznymi!

6000+ odpowiedzi

Ponad 6000 pytań zadali nasi użytkownicy, a na wszystkie z nich odpowiedzi udzielieli nasi eksperci. Możesz korzystać z tej wiedzy lub zadać własne pytanie

25+ autorów

Współpracujemy z szerokim gronem specjalistów, ludzi, którzy mają ugruntowana i aktualną wiedzę na temat wszystkich wymagań stawianych przed placówkami oświatowymi i ich dyrektorami

Zamów dostęp do wersji PREMIUM serwisu

Certyfikowane warsztaty online dostępne są jako część abonamentu Premium w serwisie NadzorPedagogiczny.pl. Aby uzyskać do nich dostęp zamów abonament lub jeśli jesteś już użytkownikiem serwisu aktywuj dostęp do dodatkowym materiałów

Użytkownicy NadzorPedagogiczny.pl

150 zł/rok

 • SPECJALNA CENA
 • Aktywuj pakiet premium z dostępem do warsztatów już teraz -
 • zapłacisz przy następnym przedłużeniu abonamentu

Nowi użytkownicy

699 zł/rok

 • wszystkie funkcjonalności serwisu NadzorPedagogiczny.pl
 • +
 • 6 modułów zawierających
  certyfikowane warsztaty online