Zmień swój abonament z wersji podstawowej na wersję PREMIUM i zyskaj dostęp do wyjątkowych warsztatów online dla dyrektorów placówek oświatowych

12 godz. wartościowych szkoleń

W czasie warsztatów omówimy 6 zagadnień niezbędnych w pracy każdego dyrektora w roku szkolnym 2018/2019. Każdy temat to dziesiątki prawdziwych przykładów, wzorcowa dokumentacja i przydatne porady

4 uznanych prowadzących

Prowadzący warsztaty to uznani specjaliści, m.in.: Izabela Suckiel - konsultant ds.kadry kierowniczej i ewaluacji oraz Maria Pecyna - wieloletni wizytator KO w Legnicy, ekspert MEN ds. awansu zawodowego.

6 zaświadczeń + certyfikat

Każdy warsztat kończy się uzyskaniem zaświadczenia, a kończąc cały cykl i zdając egzamin uzyskasz certyfikat

Poznaj wyjaśnienia dotyczące kluczowych zagadnień prawnych i zadań kierowniczych dyrektora placówki oświatowej

Nadzór-Pedagogiczny PREMIUM to wszystkie funckjonalności dostępne w wersji podstawowej
+ cykl warsztatów, złożony z 6 modułów

Moduł 1

 Awans zawodowy nauczycieli według zmienionych zasad 

 • Co się zmienia w nadzorze pedagogicznym od dnia 1 września 2018r.?
 • Na czym polega wydłużenie stażu nauczyciela kontraktowego, dyrektora szkoły i wydłużenia przerwy między awansami?
 • Jak wygląda egzamin dla stażysty?
 • Na jakich zasadach można kontynuować staż po przerwie?

Moduł 2

 Ocena pracy nauczyciela według nowych uregulowań 

 • Jakie nowości wprowadza rozporządzenie obowiązujące od nowego roku szkolnego?
 • Dodatkowe kryteria oceny pracy nauczyciela na poszczególnych stopniach awansu
 • Specjalny dodatek dla nauczycieli
 • Karty dokonywania oceny pracy

Moduł 3

 Nowy, użyteczny statut szkoły i przedszkola zgodny
z prawem 

 • Praktyczne informacje o tym, jak należy właściwie przygotować statut danej placówki
 • Czy można zakazać w regulaminie szkoły korzystania z telefonów przez uczniów
 • Jak należy wprowadzać zapisy dotyczące dziennika elektronicznego?
 • Pomoc pyschologiczno-pedagogiczna - czy zapisy o niej powinien zawierać statut?

Moduł 4

 Skuteczna komunikacja w zarządzaniu placówką
i budowaniu relacji z rodzicami 

 • Jak zaplanować proces komunikacji z rodzicami, zaczynając od tego, zanim jeszcze dziecko trafi do szkoły?
 • Współpraca z mieszkańcami i instytucjami z otoczenia szkoły
 • W jaki sposób i w jakich sytuacjach korzystać z różnych kanałów komunikacji
 • Aspekty prawne w kontaktach z mediami w sytuacji kryzysu i konfliktu

Moduł 5

 Odpowiedzilność dyscyplinarna i prawna dyrektora
i nauczyciela - jak uniknąć przykrych konsekwencji 

 • Wypadek w szkole i placówce - obowiązki i odpowiedzialność dyrektora i pracowników
 • Kary, komisje i postępowanie dyscyplinarne - kiedy można je wszcząć?
 • Ramy kompetencji i uprawnień dyrektora szkoły wobec jej pracowników
 • Jak zabezpieczyć się przed sytuacjami, które grożą wysokimi karami finansowymi?

Moduł 6

 Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019 

 • Sprawozdanie z pełnionego nadzoru pedagogicznego
 • Określenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego przez radę pedagogiczną
 • Wnioski i rekomendacje stanowiące podstawę planowania nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020

Eksperci prowadzący warsztaty:

Izabela Suckiel

Konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji

Maria Pecyna

Główny specjalista ds. oświaty w Urzędzie Miasta

Jan Lewandowski

Wieloletni dyrektor i pracownik nadzoru pedagogicznego

NadzorPedagogiczny.pl

Łatwy dostęp do wiedzy ekspertów

Dlaczego warto wybrać abonament PREMIUM i wziąć udział w warsztatach online prowadzonych przez autorów serwisu NadzorPedagogiczny.pl?

 • Warsztaty są gwarantem wysokiej jakości merytorycznej oraz kompleksowej wiedzy, która pomoże usprawnić funkcjonowanie Twojej placówki
 • Przez cały okres trwania warztatów każdy uczestnik ma możliwość konsultowania swoich wątpliwości z ekspertami
 • Warsztaty są oparte na przykładach z innych placówek– zdobyta wiedza umożliwi Państwu sprawne poruszanie się po przepisach
  i pozwoli uniknąć niebezpiecznych błędów.


NadzorPedagogiczny.pl zaufaniem obdarzyło:

3607

Dyrektorów placówek oświatowych

Nasi eksperci odpowiedzieli na:

8153

pytania zadane przez dyrektorów

Certyfikowane warsztaty online to część pakietu Premium dostępnego w ramach serwisu NadzórPedagogiczny.pl najpopularniejszego serwisu dla dyrektorów placówek oświatowych

Jeden serwis - morze korzyści

Chcesz uzyskać dostęp do Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych potwierdzających realizację kierunków oświatowych Państwa? Wszystkie dostępne są w pakiecie premium w serwisie NadzórPedagogiczny.pl
Zamawiając pakiet premium zyskasz dostęp do wszystkich funkcjonalności serwisu, wykorzystywanych przez tysiące dyrektorów w Polsce. Główne korzyści to:

3000+ dokumentów

W bazie serwisu znajdziesz regularnie aktualizowane wzory wszystkich dokumentów niezbędnych w pracy dyrektora.

Dokumenty na życzenie

Nie znalazłeś/aś poszukiwanego dokumentu w naszym serwisie? Nasi autorzy przygotując dla Ciebie wzorcowy dokument zgodnie z Twoimi wytycznymi!

8000+ odpowiedzi

Ponad 8000 pytań zadali nasi użytkownicy, a na wszystkie z nich odpowiedzi udzielieli nasi eksperci. Możesz korzystać z tej wiedzy lub zadać własne pytanie

25+ autorów

Współpracujemy z szerokim gronem specjalistów, ludzi, którzy mają ugruntowaną i aktualną wiedzę na temat wszystkich wymagań stawianych przed placówkami oświatowymi i ich dyrektorami

Zamów dostęp do wersji PREMIUM serwisu

Certyfikowane warsztaty online dostępne są jako część abonamentu Premium w serwisie NadzorPedagogiczny.pl. Aby uzyskać do nich dostęp zamów abonament lub jeśli jesteś już użytkownikiem serwisu aktywuj dostęp do dodatkowym materiałów

Użytkownicy NadzorPedagogiczny.pl

150 zł/rok

 • SPECJALNA CENA
 • Aktywuj pakiet premium z dostępem do warsztatów już teraz -
 • zapłacisz przy następnym przedłużeniu abonamentu

Nowi użytkownicy

749 zł/rok

 • wszystkie funkcjonalności serwisu NadzorPedagogiczny.pl
 • +
 • 6 modułów zawierających
  certyfikowane warsztaty online